Shopee 9.9: Bật mí mã FreeShip, voucher 99K, 20K, 999K

Shopee 9.9 là một trong những đợt sale lớn nhất trong năm. Dịp Siêu sale Shopee 9.9 này có rất nhiều voucher, quà tặng, trò chơi hấp dẫn đang chờ bạn đó. Ví dụ như: Voucher Shopee 999K, 100K, 99K, 70K, mã FreeShip đơn 0Đ, cùng “Xế xịn” đang chờ bạn đó. Và nếu bạn đang quan tâm đến dịp Shopee 9.9 thì theo dõi hết bài viết này để tìm hiểu chi tiết nha!

🔥 Tiết lộ sớm mã Shopee 9.9

🚛 Chính sách miễn phí vận chuyển 09/09:

► 0h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: Lưu mã freeship 0Đ tối đa 15k trên banner tại đây: https://bgg.zone/oqrdLO

► Lưu trên banner mã freeship 50% tối đa 30K: https://bgg.zone/haGd

► Lưu thêm các mã MPVC khác: https://bgg.zone/0Y2L

► MPVC toàn sàn từ 99k

► Số lượt mã freeship được dùng tối đa ngày 9/9 là: 23 lượt/ngày và 23 lượt/tuần

.

A. Các mã phải vào lưu trước trên banner để dùng ngay vào ngày 9.9:

⭐️ 1. Link banner Săn deal tiền triệu: https://bgg.zone/3Uln

► Từ 0H – 24H ngày 07/09: Lưu trên banner mã giảm 999k đơn từ 3 triệu cho ngành Điện tử (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► Từ 0H – 24H ngày 08/09: Lưu trên banner mã giảm 999k đơn từ 3 triệu cho nhóm 5 ngành Tiêu dùng (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► 0H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 999k đơn từ 3 triệu cho toàn sàn Shopee

► 0H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 9% tối đa 999K đơn từ 5 triệu cho Điện tử công nghệ

► 0H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 99k cho các ngành hàng Thời trang, tiêu dùng, đời sống, công nghệ, hàng quốc tế

.

⭐️ 2. Link banner Siêu sale voucher: https://bgg.zone/OkD

► 0h ngày 07.09: lưu trước trên banner mã 99NAF0HD giảm 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► 9h ngày 07.09: lưu trước trên banner mã 99NAF9HE giảm 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► 12h ngày 07.09: lưu trước trên banner mã 99NAF12HF giảm 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► 0H, 9H, 12H, 15H, 18H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 19k đơn từ 19k toàn sàn Shopee

► 0H, 9H, 12H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 99k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

.

⭐️ 3. Link banner Đón chờ siêu sale: https://bgg.zone/LFHZgk

► 21h ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 99k đơn từ 150k toàn sàn Shopee

► 21h30 ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 199k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 22h ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 199k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 22h30 ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 299k đơn từ 1 triệu toàn sàn Shopee

► 23h ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 299k đơn từ 1 triệu toàn sàn Shopee

► 23h30 ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 399k đơn từ 2 triệu toàn sàn Shopee

► Các mã trên phải dùng ngay lúc 0H ngày 9.9 kẻo hết lượt nhé

.

B. Các mã phải lưu trên banner + dùng ngay vào ngày 9/9:

⭐️ 1. Link banner ưu đãi đối tác 1: https://bgg.zone/eF48UO

► 0h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho Điện tử công nghệ

► 9h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm 5 ngành Tiêu dùng

► 12h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm ngành Thời trang

► 18h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm 4 ngành Đời sống

.

⭐️ 2. Link banner ưu đãi đối tác 2: https://bgg.zone/N50Wa

► 0h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho Điện tử công nghệ

► 9h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm 5 ngành Tiêu dùng

► 12h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm ngành Thời trang

► 18h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm 4 ngành Đời sống

.

C. Các mã nhập tay có hiệu lực vào ngày 9.9:

⭐️ 1. Mã toàn sàn Shopee – Khung giờ săn sale:  

► 0h: 99HUNT999K0HA giảm 999k đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/E79QID

► 0h30: 99HUNT999K0HB giảm 999k đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/bfiR

► 1h: 99HUNT999K0HC giảm 999k đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/1w2

► 1h30: 99HUNT999K0HD giảm 999k đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/LkefMd

► 9h: 99HUNT99K9H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/t1v7

► 12h: 99HUNT99K12H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/1vxwe

► 15h: 99HUNT99K15H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/JwD

► 18h: 99HUNT99K18H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/leSV4

► 21h: 99HUNT99K21H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/1WXOMK

.

⭐️ 2. Mã áp dụng toàn sàn Shopee lọc tài khoản theo hệ đuôi 0 và 1:

️ Lưu ý: Nhiều mã Shopee sẽ chia làm 2 và lọc theo tài khoản (lọc user) chỉ khác nhau ký tự cuối 0 hoặc 1. Bạn bấm vào list sản phẩm áp mã tương ứng bên dưới để kiểm tra mình dùng được mã đuôi nào nhé. Nếu báo: “Rất tiếc! Bạn chưa đạt đủ điều kiện để sử dụng voucher này” nghĩa là bạn không dùng được mã  đuôi đó mà sẽ dùng được mã đuôi còn lại nhé!

👉 List sản phẩm áp dụng được mã đuôi 0: https://bgg.zone/d0j4

👉 List sản phẩm áp dụng được mã đuôi 1: https://bgg.zone/KSENT

 

► 0h: 99EBV20K0 hoặc 99EBV20K1 hoàn 20k đơn từ 99k toàn sàn Shopee

► 0h: 99EBV100K0 hoặc 99EBV100K1 hoàn 10% tối đa 100k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 0h: 99EBV70K0 hoặc 99EBV70K1 hoàn 9% tối đa 70k đơn từ 300k (Mall)

 

► 0h: 99GIAM70K0H0 hoặc 99GIAM70K0H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 9h: 99GIAM70K9H0 hoặc 99GIAM70K9H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 12h: 99GIAM70K12H0 hoặc 99GIAM70K12H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 15h: 99GIAM70K15H0 hoặc 99GIAM70K15H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 18h: 99GIAM70K18H0 hoặc 99GIAM70K18H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 21h: 99GIAM70K21H0 hoặc 99GIAM70K21H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

 

► 0h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K0H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 9h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K9H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 12h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K12H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 15h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K15H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 18h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K18H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 21h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K21H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

 

► 0h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K0H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 9h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K9H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 12h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K12H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 15h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K15H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 18h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K18H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 21h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K21H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

.

⭐️ 3. Mã 50% cho các ngành hàng:

► 0h: 99EBV99KFM hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho 5 ngành Tiêu dùng. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/MnNk6

► 0h: 99EBV99KEL hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho Điện tử công nghệ. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/0o0fh

► 0h: 99EBV99KFA hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho các ngành Thời trang. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/tvaUW

► 0h: 99EBV99KLS hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho cho 4 ngành Đời sống. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/3SxP

► 0h: 99EBV99KCB hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho Hàng quốc tế. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/nj5lQL

.

D. Ưu đãi cho các ngành hàng:

⭐️ 1. Nhóm 5 ngành Tiêu dùng (Sức khỏe sắc đẹp, Bách hóa online, Mẹ bé, Giặt giũ, Thú cưng): https://rutgon.me/moJsUw

► 0h: 99FMCGSALE giảm 8% tối đa 100k đơn từ 500k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/fmR

► 0h: 99FMCGSALE1 giảm 10% tối đa 40k đơn từ 250k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/h9wK

.

⭐️ 2. Nhóm Điện tử công nghệ: https://rutgon.me/moN7Va

► 0h: 99ELSALE hoàn 7% tối đa 500k đơn từ 300k  (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/jnSawu

► 0h: 99ELSALE1 giảm 5% tối đa 1 triệu đơn từ 3 triệu (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/oeJA

.

⭐️ 3. Nhóm các ngành Thời trang:

► 0h: 99FASHIONSALE hoàn 10% tối đa 30k đơn từ 99k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/rwfNw

► 0h: 99FASHIONSALE1 giảm 10k đơn từ 50k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/1L2

.

⭐️ 4. Nhóm 4 ngành Đời sống (Nhà cửa đời sống, Xe & phụ kiện, Đồ chơi, Nhà sách online): https://rutgon.me/moyHFa

► 0h: 99LIFESALE giảm 10% tối đa 100k đơn từ 99k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/Nz7fhk

► 0h: 99LIFESALE1 giảm 10% tối đa 15k đơn từ 50k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/Qlp

.

⭐️ 5. Hàng quốc tế:

► 0h: 99CBSALE giảm 12% tối đa 100K đơn từ 150K (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/M9jbax

⏳ Đang cập nhật liên tục từ nay đến trước 0H ngày 9.9… Bạn nên lưu bài viết này để vào xem các mã sẽ được bổ sung mỗi ngày nhé.

==================

🔥 Tiết lộ một số nội dung hot nhất Shopee 9.9

1. Voucher HOT dịp Shopee 9.9

Shopee 9.9

1.1. Voucher FreeShip đơn 0Đ

Bạn có muốn săn hàng 1K, 9K trên Shopee mà được miễn phí vận chuyển không? Nếu có thì đừng bỏ lỡ loại voucher FreeShip cho đơn từ 0Đ này. Tại sao ư? Đơn giản là vì mấy cái deals 1K, 9K này chỉ có mã FreeShip cho đơn từ 0Đ mới áp dụng được. Giá trị đơn hàng chỉ có 1K, 9K thì mã miễn phí vận chuyển thông thường không thể sài.

Dịp Shopee 9.9 này, mã FreeShip đơn 0Đ sẽ được mở mới vào 6 khung giờ như hình dưới. Nhiều hơn hẳn 2 hoặc 4 khung giờ so với ngày thường.

Shopee 9.9 mã freeship đơn 0Đ

Ngoài ra, ngày thường thì mã này giảm 10K nhưng dịp này sẽ được giảm tối đa 15K.

Lưu ý:

 • Mã này phải lưu trên banner mới dùng được nha. Link để lưu banner đây ạ: https://bgg.zone/TiwYx
 • Mỗi mã FreeShip này chỉ áp dụng cho tối đa 7 sản phẩm trong một đơn hàng. Thế nên hãy chú ý chọn sản phẩm sao cho vừa tận dụng được mã FreeShip vừa mua được nhiều nha.
 • Nếu bạn không thích đi săn thì Shopee cũng chiều lòng bạn bằng cách tặng cho bạn khoảng 3-5 mã FreeShip đơn 0Đ vào sẵn tài khoản.

1.2. Cơn mưa voucher

Trước ngày 9.9 bạn đã có thể lưu vào Kho voucher mình những mã giảm giá trong chương trình Cơn mưa voucher rồi.

Các voucher đó gồm:

 • 99EBV20K0 Hoàn xu 100% tối đa 20K xu cho đơn từ 99K, áp dụng toàn sàn
 • 99EBV20K1 Hoàn xu 100% tối đa 20K xu cho đơn từ 99K, áp dụng toàn sàn
 • 99EBV100K0 Hoàn xu 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 500K, áp dụng toàn sàn
 • 99EBV100K1 Hoàn xu 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 500K, áp dụng toàn sàn
 • 99EBV70K0 Hoàn xu 9% tối đa 70K cho đơn hàng từ 300K, áp dụng toàn sàn
 • 99EBV70K1 Hoàn xu 9% tối đa 70K cho đơn hàng từ 300K, áp dụng toàn sàn
 • 99EBV99KFM Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho hàng tiêu dùng
 • 99EBV99KEL Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho ngành hàng điện tử
 • 99EBV99KFA Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho ngành hàng thời trang
 • 99EBV99KLS Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho ngành hàng đời sống
 • 99EBV99KCB Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho hàng quốc tế

Ngay từ bây giờ bạn đã có thể lưu những voucher trên vào tài khoản của mình rồi. Nhưng đừng vội lưu, vì những mã này theo mình biết nó là dạng mã nhập tay. Tức bạn có thể săn nó bằng cách nhập ký tự vào ô Shopee Voucher lúc thanh toán, chứ không phải lưu trên banner.

Vậy làm thế nào để săn được?

Bạn hãy làm theo mẹo sau nha:

 • Đem các voucher bên trên, lưu vào một tài khoản Shopee phụ – tài khoản mà bạn không định dùng để săn. Sau đó xem điều kiện mã và chọn sẵn sản phẩm áp dụng được mã. Nếu bạn chưa biết cách xem điều kiện mã Shopee thì đọc bài hướng dẫn này đi.
 • Nếu sản phẩm bạn muốn mua không đủ giá trị để áp dụng voucher thì đọc mẹo gộp và tách đơn hàng Shopee này nha.
 • Học cách cài đặt và sử dụng Auto Click để săn mã Shopee. Riêng loại mã nhập tay này thì cứ dùng Auto Click săn cho nó hiệu quả.
 • Chuẩn bị sẵn đơn hàng để tiến hành săn vào lúc 0H ngày 9.9. Mã có hiệu lực vào lúc nào thì bạn săn vào lúc đó nha!

Lưu ý: Mã có ký tự cuối là 0 hoặc 1 là mã chọn lọc người dùng. Nếu bạn thấy mã có ký tự cuối là 0 không dùng được thì hãy săn mã có ký tự cuối là 1 nha.

1.3. Voucher trước giờ G

Shopee 9.9 voucher trước giờ G

Kể từ 21H ngày 8.9 Shopee sẽ tung ra những voucher trước giờ G để bạn vào lưu. Cứ mỗi 30 phút sẽ tung một loại khác nhau. Cụ thể các voucher đó gồm:

 • 21H: Voucher hoàn đến 99K Xu
 • 21H30: Voucher hoàn đến 199K Xu
 • 22H: Voucher hoàn đến 199K Xu
 • 22H30: Voucher hoàn đến 299K Xu
 • 23H: Voucher hoàn đến 299K Xu
 • 23H30: Voucher hoàn đến 399K Xu

Tất cả những voucher trước giờ G này đều bắt đầu có hiệu từ 0H ngày 9.9 nha bạn. Và dịp Shopee 9.9 này, voucher trước giờ G sẽ là loại lưu trên banner. Tức là bạn phải bấm Lưu trên banner thì mới dùng được. Vì thế đến 21H ngày 8.9 bạn hãy vào link này, sau khi thấy voucher lên thì bấm Lưu để cho voucher vào Kho. Còn cách săn loại voucher lưu trên banner này thì bạn đọc bài: Cách săn mã banner Shopee bằng tay này nha. Loại này không cần dùng Auto Click đâu, mấy bạn dùng iPhone cứ chọn loại mã này mà săn cho dễ!

1.4. Voucher 999K cực HOT

Loại voucher này thực sự rất HOT, nhưng nó chỉ HOT với những bạn muốn mua đơn hàng từ 3 triệu trở lên thôi. Đợt Shopee 9.9 này sẽ có khá nhiều loại voucher 999K cho bạn săn đó, cụ thể như bảng dưới:

Mức giảm Giảm tối đa Đơn tối thiểu Ngàng hàng áp dụng Thời gian lưu mã trên banner Thời gian sử dụng
100% 999K 3 triệu Điện tử 0H – 7.8 0H – 9.9
100% 999K 3 triệu Tiêu dùng 0H – 8.8 0H – 9.9
100% 999K 3 triệu Toàn sàn 0H – 9.9 0H – 9.9
9% 999K 5 triệu Tiêu dùng 9H – 9.9 9H – 9.9

Làm thế nào để săn được voucher 999K này?

Tất cả những voucher trong bảng trên đều phải lưu trên banner mới dùng được nha bạn. Thời gian lưu trên banner mình để ở bảng trên rồi đó. Link để lưu trên banner đây nha bạn: https://bgg.zone/nW8zfn

Còn một lưu ý nữa là: Mặc dù biết các ngành hàng áp dụng của từng voucher rồi. Nhưng để chắc chắn bạn hãy kiểm tra xem mã bạn lưu có áp dụng được cho sản phẩm bạn muốn mua không nha. Nếu chưa biết cách kiểm tra thì đọc bài hướng dẫn này nha. Còn với những voucher lưu banner xong dùng ngay tức là voucher mà thời điểm lưu banner trùng với thời điểm mà voucher có hiệu lực sử dụng thì bạn chịu khó theo dõi các kênh mạng xã hội của mình nha. Mình sẽ tiết lộ chi tiết danh sách sản phẩm hỗ trợ cho từng mã trước giờ mã lên tầm 20 phút.

Các kênh mạng xã hội của mình gồm:

Với loại voucher giá trị cao như này, đặc biệt là loại voucher lưu và sử dụng ngay như voucher giảm trực tiếp 999K cho đơn hàng từ 3 triệu với mọi sản phẩm lúc 0H – 9.9 thì việc săn bằng tay sẽ khá là khó khăn. Chính vì vậy bạn hãy học cách sử dụng Auto Click để săn nha. Đọc bài hướng dẫn này để biết cách dùng auto click săn mã banner Shopee. Về cơ bản thì 1 thiết bị cài Auto Click để lưu mã, một thiết bị dùng để áp dụng mã vừa lưu vào đơn hàng.

1.5. Voucher không thể bỏ lỡ

Shopee 9.9 voucher không thể bỏ lỡ

Nếu chẳng may bạn không săn được mấy voucher bên trên vào lúc 0H ngày 9.9 thì cũng đừng lo. Trong dịp Shopee 9.9 này còn nhiều khung giờ lên voucher khác cho bạn thoải mái săn. Một trong số đó là 2 loại voucher sau:

 • Voucher giảm 999K: Được tung ra từ 0H – 2H ngày 9.9. Cứ mỗi 30 phút sẽ tung mới một lần.
 • Voucher giảm 50% tối đa 99K: Được tung ra vào các khung giờ: 9H – 12H – 15H – 18H – 21H trong ngày 9.9.

Hai loại voucher trên hiện mình chưa rõ điều kiện sử dụng và cách săn. Thế nên bạn hãy theo dõi các kênh mạng xã hội của mình, mình sẽ tiết lộ mã trước khung giờ mã lên tầm 20 phút cho bạn chuẩn bị vào săn. Ví dụ mã lên lúc 9H ngày 9.9 thì mình sẽ tiết lộ lúc 8H40 ngày 9.9.

1.6. Voucher bất ngờ

Cái loại voucher này thì dịp sale nào Shopee cũng có. Dĩ nhiên Shopee 9.9 cũng vậy. Đợt này sẽ có 2 khung giờ lên voucher bất ngờ. Đó là:

 • 10H ngày 9.9: Voucher giảm đến 99K
 • 16H ngày 9.9: Voucher giảm đến 20K

Gọi là bất ngờ nhưng thực ra thì mình cũng sẽ tiết lộ cho bạn biết trước loại voucher này trên các kênh mạng xã hội của mình. Nhưng phải đến ngày 9.9 thì mình mới biết để tiết lộ được. Thế nên hãy nhớ theo dõi mấy kênh mạng xã hội mà mình để ở trên nha.

2. Các thương hiệu giảm giá mạnh

Đợt Shopee 9.9 này sẽ có rất nhiều thương hiệu hay Shop chính hãng giảm giá mạnh. Dưới đây là những thương hiệu giảm mạnh nhất mà mình tổng hợp được:

Shop giảm giá cả ngày

Shop giảm giá trong khung giờ 0-2H ngày 9.9

3. Đừng bỏ lỡ Shopee Game

Đợt Shopee 9.9 này sẽ có rất nhiều Shopee Game hấp dẫn được tung ra. Và mình nghĩ bạn không nên bỏ qua bất kỳ game nào cả. Đơn giản là vì tham gia thì hoàn toàn miễn phí mà quà tặng nhận được lại vô cùng hấp dẫn.

Cụ thể các game đó gồm:

 • Chọn số đúng, trúng xế xịn: Cái này đơn giản là bạn chọn số bạn thích – như mua xổ số đó. Nếu số bạn chọn trùng với số của Shopee thì bạn trúng giải. Giải cao nhất là một chiếc ô tô luôn đó. Bạn hãy tìm hiểu thể lệ và chơi game tại link này nha: https://bgg.zone/VbOEH
 • Xem Shopee Live để nhận voucher 99K, quà tặng lên đến 2 triệu cùng loạt sản phẩm giảm giá đến 50%. Chương trình diễn ra hàng ngày, nhưng nổi bật nhất là ngày 8.9, 9.9 và 15.9 nha bạn. Bạn cứ click ngay vào đây để xem chi tiết đi. Mình nói ra đây thì nó dài quá!
 • Chọn giá đúng: Nếu bạn là người chọn giá nhanh nhất và đúng ở vòng cuối thì bạn sẽ nhận được voucher để mua sản phẩm với giá đã chọn. Để chơi thì bạn click vào link này nha.
 • Truy tìm mảnh ghép: Game này mới có trên Shopee nha bạn. Và mình thấy đang rất HOT đó. Giải thưởng nhận được tối đa lên tới 50 triệu luôn đó bạn. Để xem cách chơi và tham gia chơi thì bạn click ngay vào đây nha.
 • Số gì đây: Game này thì có từ lâu rồi và nó diễn ra mỗi ngày luôn. Bạn chỉ cần chọn số bạn thích sau đó chờ Shopee quay giải, nếu đúng với số bạn chọn thì bạn trúng giải thôi. Mỗi ngày có nhiều lượt chơi lắm. Muốn chơi thì click vào đây đi.

4. Khung giờ săn Sale Shopee 9.9

Như mọi khi, bây giờ mình sẽ tổng hợp lại các khung giờ quan trọng mà bạn cần nhớ trong dịp Shopee 9.9 này.

Ngày 7.8

 • 0H – Lưu mã 999K cho đơn từ 3 triệu áp dụng cho ngành hàng Điện tử

Ngày 8.9

 • Lưu voucher trước giờ G trên banner từ 21H
 • Xem Shopee Live từ 8H30 đến nửa đêm
 • 0H – Lưu mã 999K cho đơn từ 3 triệu áp dụng cho ngành hàng Bách hóa

Ngày 9.9

0H

 • Săn voucher 999K
 • Săn voucher trước giờ G
 • Săn voucher trong Cơn mưa voucher
 • Săn mã FreeShip đơn 0Đ
 • Săn deal nửa đêm
 • Săn deal của các thương hiệu xịn

9H

 • Săn voucher giảm 50% tối đa 99K
 • Săn mã FreeShip đơn 0Đ
 • Săn mã 999K cho đơn từ 5 triệu
 • Săn sale hàng hiệu giảm 50% tại link này
 • Xem Shopee Live

10H

 • Săn voucher bất ngờ giảm đến 99K

12H

 • Săn voucher giảm 50% tối đa 99K
 • Săn mã FreeShip đơn 0Đ
 • Săn deal nửa ngày nửa giá

15H

 • Săn voucher giảm 50% tối đa 99K
 • Săn mã FreeShip đơn 0Đ
 • Săn deal Hàng quốc tế tại link này

16H

 • Săn voucher bất ngờ giảm 20K

18H

 • Săn voucher giảm 50% tối đa 99K
 • Săn mã FreeShip đơn 0Đ
 • Săn Top Deal Xịn bán chạy

21H

 • Săn voucher giảm 50% tối đa 99K
 • Săn mã FreeShip đơn 0Đ
 • Săn deal 9K, 99K, 199K tại link này

5. Kết luận

Bạn thấy Siêu Sale Shopee 9.9 lần này thế nào? Có hấp dẫn không? Có nhiều voucher để săn không? Bạn đã ngắm được sản phẩm nào cần mua chưa? Nếu có thì nhanh tay chuẩn bị sẵn lúa đi nhé. Săn sale Shopee vui lắm đó!

Chia sẻ bài viết cho bạn bè

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on skype
Skype
Share on email
Email

Leave a Comment